Разное - Стилизация checkbox, radio, select на CSS

Ссылка на видео:

https://youtu.be/NBb2OV2iQCw

Файлы урока: